Missa inte att uppdatera bostadsvärderingen

Om du går i tankar om att sälja din bostad är det ytterst viktigt att värdera den innan en eventuell försäljning. På så vis säkerställer du att bostaden får en korrekt värdering utifrån det nuvarande skicket. Har du gjort någon form av renovering drar det exempelvis upp värdet i förhållande till den första värderingen.

Att värdera bostad är alltid aktuellt om du planerar att sälja bostaden. Du behöver dock inte ha någon bestämd tidpunkt för när det är dags att sälja din bostad utan värderingen är relevant från start. Du får nämligen rimliga förväntningar med hjälp av värderingen, vilket gör det lättare att planera och planlägga inför en framtida försäljning. Det bästa tipset är att ta hjälp av en lokal mäklare som har stor kännedom om området och erfarenhet av bostadsvärderingar. En mäklare arbetar för att värdera bostaden utifrån konkret fakta och relevanta aspekter. Några exempel är:

  • Till vilket pris säljs hus i området just nu?
  • Har bostaden balkong, garage etc.?
  • Vilka renoveringar har utförts?
  • Hur ser bostadsmarknaden ut just nu?

Med hjälp av resultatet från ovan nämnda aspekter kan ett rimligt och dagsfärskt marknadsvärde sättas på din bostad.

Tips för att höja värdet

Värderingsprocessen är ett nära samarbete mellan dig och din mäklare där ni tillsammans ser över bostadens aktuella skick. Du får chansen att berätta mer om syftet med en eventuell försäljning för att mäklaren i sin tur ska kunna arbeta strategiskt i rätt riktning.

En fördel med att göra en värdering av din bostad är att din mäklare kan ge dig direkta tips utifrån det framtagna marknadsvärdet. Det kan exempelvis vara små fix med bostaden som gör skillnad och även höjer värdet. Den här biten är mäklarens expertis och därför är det alltid en bra idé att samarbeta med en mäklarfirma direkt när du funderar över en eventuell försäljning. Då finns det gott om tid att genomföra eventuella förändringar innan säljprocessen drar igång med slutlig budgivning och kontraktsignering.

Bostadsvärdering som vägledare inför framtida boende

Ska du sälja din bostad är det viktigt att ha något ekonomiskt upplägg att utgå från. Med hjälp av en uppdaterad värdering av din nuvarande bostad kan du enklare kalkylera din framtid. Du får ungefärliga siffror att bolla med när du ska lägga upp budget för ett framtida bostadsköp.

Det är dock viktigt att alltid ha i åtanke bostadsvärderingens dagsfärska funktion samt att det trots allt enbart är en indikation. Du har inget pris helt garanterat utifrån en genomförd värdering, det är endast en vägvisare inom faktabaserade ramar. I normala fall brukar mäklare ange marginaler i samband med en bostadsvärdering. De kan ligga på 5 till 10 % och åt båda hållen, upp eller ner. I den situation världen befinner sig i just nu är den här marginalen viktig. Rådande inflationstider innebär att värderingar av bostäder snabbt kan förändras.