Skaffa ett extra elverk inför vintern

Under vintern finns det flera fördelar med att säkra upp elförsörjningen i hemmet med hjälp av ett portabelt elverk. Elverket genererar elektrisk energi och finns i många olika sorter och utföranden. Med ett tryggt elverk på plats har du alltid elektricitet, även vid extremväder och elavbrott.

När vintern och kylan sätter in kan du säkra upp med elverk hemma för att vara säker på att vardagen fortsätter som förut. Om du bor på landsbygden kan elen försvinna under flera dagar, och om det då är kallt utomhus kan det ge väldigt negativa konsekvenser. Du behöver ett elverk som räcker till effektmässigt. Det finns också andra faktorer att ta hänsyn till, som vilket drivmedel elverket kräver och om du ska ha en bärbar elgenerator.

Vikten av god eltillgång

Det finns många fördelar med att vara självförsörjande på el om det inträffar extremväder som slår ut elförsörjningen. Allt fler väljer att skaffa solpaneler eller säkrar eltillgången på andra sätt. Anton Lindblad i Skultuna producerar sin egen el via vattenkraft, och är idag helt självförsörjande på el. Han kan även sälja elen vidare till andra.

Välj rätt elverk

Enkla elverk har främst som funktion att driva verktygsmaskiner och arbetslampor. De bör inte appliceras till att driva moderna apparater eller hela fasta elinstallationer, då dessa är konstruerade i syfte att matas från stabila elnät. Elverket du väljer behöver vara CE-märkt, detta garanterar att det är korrekt konstruerat. Även om elverket har CE-märkning kan det ha ett annat syfte än att stå som drivkraft för elektriska hushållsapparater. Elverkets funktion står beskrivet i bruksanvisningen. Den kapacitet du bör välja på elverket är baserad på vilken elektrisk utrustning du kan behöva använda under ett elavbrott.

Fördelar med elverk

Om du drabbas av en storm eller annan större samhällskris kan det orsaka ett längre strömavbrott. Då behöver du ha en batteridriven radio och stearinljus hemma så att du ändå kan ta del av samhällsinformation. Det är dock viktigt att hålla koll på brandrisken när det gäller levande ljus. Tänk på att hålla värmen med varma kläder, mössa och vantar. Ett portabelt elverk ger värme och kan också driva nödvändiga hushållsapparater, samt ger dig möjlighet att ladda mobilen vid långvariga strömavbrott.